12

Чойхонаҳои тоҷикӣ. Tajik – English Topics

Мардум зуд-зуд дар чойхонаи маҳаллӣ чой менӯшанд. Чойхона маҳаллест, дар он мардони синну солашон гуногун ҷамъ мешаванд ва масъалаҳои муҳими ҳаётиро муҳокима мекунанд. Вақте ки шахс чойро пурра нӯшида, пиёларо ба наздаш чаппа мегузорад, амали ӯ чунин маънӣ дорад, ки ӯ майли чойнӯшӣ надорад ва муҳокимаро идома медиҳад.

Tajik Chaikhanas

Tea is often enjoyed at a local chaikhana – teahouse. The chaikhana is the place where men of all ages can gather and discuss issues that are important in their lives. Once a man has had his fill of tea, he turns his empty cup upside down in front of him as an indication that he does not wish to be asked to have more tea – and continues the discussion.

toefl.su

 

 

  1. What does the word chaikhana mean?
  2. Who does usually gather at chaikhana?
  3. What do they do at chaikhana?
  4. If somebody doesn’t want to drink a tea what does he do?
  5. What does it mean if someone turns his empty cup upside down in front of him?

toefl.su

 

to enjoy ҳаловат бурдан, чашидан, истироҳат кардан
local маҳаллӣ
teahouse чойхона
to gather ҷамъ омадан, ғун кардан, якҷоя шудан
issue нашр, чоп, масъалаҳои баҳсталаб, мушкилӣ, камбудӣ
empty холӣ, фориғ
upside down чаппа, гардон, тагу рӯ
indication киноя, ишора, аломат
discussion баҳс, муҳокима, мубоҳиса, мунозира

 

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.