Ff

Луғати хурди англисӣ – тоҷикӣ (бо ҳарфи Ff)

Ff

fabrics – матоъ, газвор

fabulous – беҳтарин, ҳаяҷоновар, ҳайратангез

facade – намо

facelift – навсозии беруна

facilities – хизматрасонӣ, таҷҳизот, асбобу анҷом

fairy – парӣ, соҳира

falak – фалак

to fall ill – бемор шудан, касал шудан

to fall in love with each other – ошиқ шудан, дӯст доштан, маъшуқ шудан

false – дурӯғ, кизб

fame – шаън, шараф, шӯҳрат

famous – машҳур, маъруф, номӣ, намоён

fashion – мод

fashion trends – ғояи мод, тамоюли мӯдӣ

to fast – рӯза доштан, даҳон дастан

fat – равған, фарбеҳ

favor – маъқул, писандида, кӯмак, қулай

to favour – афзал (беҳтар) донистан, авлотар шумурдан, тарҷеҳ додан

favourite – дӯстдошта, писандида, азиз, маҳбуб, сара

feast – ид, ҷашн, тантана

feast – таҷлил (тантана, ҷашн) гирифтан

feature – хусусият, вижагӣ, нишондод

feature film – филми ҳунарӣ

federation – федератсия

to feed (fed, fed) – хӯрок (ем) додан, хӯронидан

to feel – ҳис, эҳсос намудан, дарк кардан

to feel sorry for smb. – барои касе ҳамдардӣ баён намудан

to fell into – гирифтор шудан

femininity – назокат, латофат, нафосат

Fergana valley – водии Фарғона

ferryboat – киштии гузора

fertilizer – пору, нурӣ

festival – фестивал

fibre – хӯроки табиӣ

fiction – адабиёти бадеӣ, асари бадеӣ

to fight (fought) – ҷанг кардан, ҷангидан, муҳориба кардан, мубориза бурдан

fighting – мубориза, муҳориба, ҷанг

finger of land – қитъаи замин

fireplace – оташдон, оташдони деворӣ

firework – салют, фейерверк

fire-worshipers – оташпарастон

firm – ширкат

firm gait – қадамзании устувор

to fish – моҳӣ доштан

fishing grounds – ҷойҳои сермоҳӣ

to fix – муайян кардан, муқаррар кардан, таъмир кардан

to flee – гурехтан, фирор кардан, тарк кардан

flexibility – чандирӣ, қаишӣ, печонӣ

flight – парвоз

flowing – ҷорӣ, резиш

to flunk an exam – аз имтиҳон афтондан, гардондан

to focus – мавриди диққат қарор додан, фикрро ҷамъ кардан

fog – туман, низм

folk – халқӣ

to follow the advice – ба инобат гирифтан, пайравӣ кардан, гӯш кардан, қабул кардан

follower – тобеъ, пайрав

folly – аҳмақӣ, аблаҳӣ, беақлӣ, ҳамоқат, бефаросатӣ

for instance – масалан, аз ҷумла, аз қабили, минҷумла

for the first course – барои якум (таом), дар таоми аввал

for us to learn about them – то ки мо дар бораи эшон маълумот гирем

to forecast – пешгӯӣ кардан

forecast – пешгӯӣ, пешбинӣ

forefather – гузашта, пешин, салаф, аҷдод

forehead – пешонӣ

foreign – хориҷӣ, аҷнабӣ

foreign (international, world, external) affairs (events) – рӯйдод ё ҳодисаҳои хориҷӣ, рӯйдод ё ҳодисаҳои бурунмарзӣ

foreign affairs – корҳои хориҷӣ

to forget – фаромӯш кардан, аз хотир баровардан

formal – расмӣ

former – собиқ

former school-mates – собиқ ҳамсинфон, собиқ дӯстони мактабӣ

former soviet union – собиқ Иттиҳоди шӯравӣ

fort – қалъа, ҳисор, истеҳком

fortunetelling – фол кушодан

founder – асосгузор, муассис

founding fathers – падар – муассисон

foyer – фойе  (ҷои гардиш ва дамгирӣ дар театр, кино)

fragrance – бӯйи хуш

fraternity – бародарӣ, дӯстӣ

freckle – доғи кунҷитак

freedom – озод, озодӣ

to freeze – ях бастан, ях кардан, хунук кардан

freeze – ях кардан, ях бастан

friends and relatives – дӯстону пайвандон

frolic – шӯхӣ, шодӣ, шодмонӣ, сурур, хурсандӣ, хушҳолӣ

from dawn to dusk – аз субҳи содиқ то фурӯ рафтани офтоб

frontage – намо

frying – зирбонидан, сурх кардан, бирён кардан

fues – сӯзишворӣ

fume – дуд

to fund – маблағ гузоштан, саҳм гузоштан, пардохтан

funeral – дафн, ҷаноза, маросими дафн (ҷаноза), маросими ба хок супурдан

funny – хандаовар, масхараомез, тамасхуромез

furniture – асбоби бисоти хона, таҷҳизот

future – оянда

futurism – футуризм (ҷараёни шаклпарастоне, ки дар санъат ва адабиёт дар ибтидои асри ХХ дар Италия ба вуҷуд омада буд ва рӯҳияи буржуазиро ифода мекард, дар Русияи пешазинқилобӣ бошад равияи адабии буржуазӣ)

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.